Body & Team Leasing

 

Pronájem IT kapacit (body leasing)

Body Leasing je služba zaměřená na poskytování lidských zdrojů v oblasti ICT Jedná se o pronájem IT expertů pro konkrétní projekty. Délka pronájmu se většinou pohybuje v řádech několika měsíců až jednoho roku. Požadované kapacity je možné vyhledat dle zadané specifikace. Přínosy jsou zřejmé a dnes již ověřené: možnost koncentrace zákazníka na core business, pokrytí provozních špiček, zajištění stability úrovně služby z pohledu zdrojů, výkonu i kvality.


Kompletní projektové týmy (team leasing)

Team Leasing je služba zaměřená na poskytování lidských zdrojů v oblasti ICT. Jejím úkolem je dodat klientovi kvalifikované a prověřené specialisty v oboru, jejichž profil plně odpovídá požadavkům klienta na odborné know-how, profesionální zkušenosti a jazykové znalosti. Sehraný projektový team efektivně a kvalitně zajistí kompletní realizaci projektu dle zadání zákazníka. Projektový team zajišťuje sběr a řízení požadavků zákazníka, návrh odpovídající architektury a funkcionality, změnové řízení, projektový management, realizaci a implementaci projektu, následnou podporu a rozvoj.