Orgány společnosti

Členové představenstva

  • RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
  • Jaroslav Pipošiar
  • Tomáš Pelikán


Dozorčí rada:

  • Katarína Galliková
  • Miroslava Bažatová
  • Bc. Martin Olišar