Ostatní

Server

Poskytuje zákazníkům expertní konzultace (2. a 3. úroveň podpory), návrh a realizace technického řešení.


Činnosti:

 • Instalace operačních systémů, DB, SAN a jejich konfigurace, správa HW, konfigurace síťové vrstvy
 • Správa síťových služeb (DNS, DHCP, WINS, ...)
 • Migrační procesy
 • Kontrola logů
 • Monitoring zdrojů a jejich využití, kontrola běžících procesů 
 • Optimalizace aplikačních dotazů uživatelů
 • Služby Backup, archivace a recovery
 • Správa SAN infrastruktury
 • Dohledové systémy – HP (OMU, NNM, BAC, OVPM), IBM (Tivoli), CA, atd…
 • Správa CITRIX řešení
 • Správa řešení tenkého klienta
 • Rozšíření nabídky služeb o virtualizované systémy, aplikace a další managment služby

 
Delivery

Řídí technický tým v projektech a je odpovědný Service managmentu za plnění SLA.


Činnosti:

 • Jediný styčný bod pro Service managementu
 • Řízení realizace dodávek služeb ICT v rámci projektu
 • Koordinace činností v rámci dodávaných služeb
 • Kontrola a reporting dosahované kvality služeb a nákladů
 • Dohled nad svěřenými projekty a pravidelnými činnostmi
 • Proaktivní spolupráce na projektech
 • Plánování a kontrolování pravidelných testů v daných projektech

NON IT

Poskytuje zákazníkům expertní konzultace (2. a 3. úroveň podpory), návrh a realizace technického řešení.


Činnosti:

 • Záložní zdroje (UPS), Generátory
 • Klimatizační jednotky
 • Samozhášecí technologie
 • EZS, EPS, Vstupní a kamerový systémy