Vývoj

Specializovaný vývoj softwaru a aplikací, zaměřených zejména na distribuci multimediálního obsahu, implementaci billingových a portálových řešení a card management systémy jsou další z produktových oblastí společnosti. Vývoj softwaru pokrývá také řešení Operational System Support (OSS) a Business System Support (BSS). Mezi další řešení v oblasti vývoje softwaru patří internetové a e-business řešení, tvorba internetových stránek, vývoj internetových aplikací a nástrojů na tvorbu a správu obsahu internetových serverů.


(BSS)

Systémy pro podporu podnikání. Široké spektrum řešení a služeb od návrhu a implementace až po provoz IS pro billing, CRM nebo péči o zákazníky. Poskytuje účinné a osvědčené nástroje pro zvyšování prodeje, snižování nákladů a zvyšování loajality zákazníků, nabídku doplňují revize a audity existujících řešení, studie proveditelnosti, ověření kvality, konzultace z oblasti Business Continuity či Disaster Recovery Planning.

 

Operations Support Systems (OSS)

systémy pro podporu provozu. Provozem se v drtivé většině myslí činnost IT zařízení (servery, síťové prvky…) nebo aplikací (web, mail, informační systém…). Podpora těchto systémů se skládá z následujících činností:

  • Pasivní monitoring (sledování událostí, logů…)
  • Aktivní monitoring (měření výkonostních ukazatelů, cyklické testy)
  • Správa (konfigurace zařízení, aplikací)
  • Reporting (historická i aktuální data)